• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Sản phẩm nổi bật

Giá bán: 30.000 đ
Giá bán: 1.000 đ

Chai nhựa PET

Giá bán: 1.000 đ
Giá bán: 1.000 đ
Giá bán: 1.600 đ

Phôi chai PET

Giá bán: 30.000 đ

Bình 5 Gallon

Thành Phẩm